Invitasjon til seminar - Save the date!

Invitasjon til seminar i forbindelse med Offshore Servicefartøyers årsmøte. 15. februar k. 16:00

Ny energi - grønnere, smartere bedre

Dato: 15. februar
Kl. 16:00 - 18:00 - med påfølgende middag
Sted: Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25, Oslo

Påmelding her

Program kommer