Forhandlinger Nordisk NIS

I formiddag startet forhandlingene om revisjon av Nordisk NIS-avtalen.

Oppgjøret anses å være det siste hovedoppgjøret for 2022 og gjelder for ansatte bosatt i Norden og norske statsborgere på skip i utenriksfart registrert i NIS. Det er satt av en dag til forhandlinger mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.