Vil ta flere måneder før noe kan legges fram for Stortinget

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier det vil gå flere måneder før regjeringen kan sende en sak til Stortinget etter høringsrunden om lov om norske lønns- og arbeidsvilkår. Skjæran sier det vil ta tid å gå igjennom alle høringssvarene.

Det er FriFagbevegelse som skriver dette. Regjeringen sendte i mai ut et forslag på høring om krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip som tidvis opererer i norsk farvann.  Det er kommet opp mot 90 høringsinnspill til forslaget. Skjæran sa på landsmøtet til Sjømannsforbundet i Tromsø at det vil ta noen måneder før noe kan sendes til Stortinget.

Statsråden understreket at alle som har levert innspill skal få det vurdert på en ordentlig måte og det jobbes raskt, sa han. Skjæran påpeker at det aller viktigste er at dette blir en lov som kan stå seg i tid og lovet at arbeidet ikke skal ta en dag mer enn nødvendig.

Norges Rederiforbund advarer i sitt høringssvar mot å innføre forslaget om norsk lønn for utenlandske sjøfolk på skip i norske farvann. Rederiforbundet støtter tiltak som sikrer gode og konkurransedyktige betingelser. Men lovforslaget fra regjeringen vil verken føre til flere norske sjøfolk eller styrking av rederienes konkurransesituasjon. Rederiforbundet mener at forslaget også er klart i strid med EØS-avtalen og andre folkerettslige forpliktelser. Lese hele høringssvaret her.