Verdiskaping må prioriteres i økonomiske krisetider

Med krig i Europa og et svært utfordrende økonomisk bilde er det viktigere enn noen gang at statsbudsjettet bidrar til å sikre stabile og konkurransedyktige rammevilkår for bedrifter og jobbskapere.

 - I en situasjon der regjeringen er opptatt av økonomisk handlingsrom advarer vi sterkt mot å øke skattene på bedrifter og norske eiere, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Om en uke uker legger regjeringen frem sitt første statsbudsjett. Det legges frem i en tid preget av ekstreme energipriser, høy inflasjon, økte renter og stor økonomisk uro. Bakteppet gjør det viktigere enn noen gang å prioritere vekstkraften i økonomien, og ikke gjøre store innstramminger som svekker bedrifter og eieres muligheter til å investere i jobber og verdiskaping for fremtiden.

Stabile rammevilkår er ekstra viktig i urolige tider

I opptakten til budsjettet har regjeringens foretrukne forhandlingspartner, SV, allerede varslet at partiet vil øke skattene. Før helgen presiserte i tillegg Arbeiderpartiet skatteløftet de ga i valgkampen, og åpnet for økte skatter på flere områder. Men stabile og konkurransedyktige rammevilkår blir nå viktigere enn noen gang.

- Vi mener kraftige skatteøkninger vil være feil medisin overfor bedrifter som allerede har store utfordringer med høy kostnadsvekst. Norge har allerede et av verdens mest omfordelende skattesystemer. Eventuelle skatteskjerpelser må sees i sammenheng med en større vurdering av skattesystemet som også tar hensyn til effektene for investeringer, jobbskaping og verdiskaping, sier Solberg.

Europa står i en krevende energisituasjon. Det siste året er det blitt lagt vekt på å utvikle nye energikilder, både i Europa og i Norge. Regjeringen har varslet en storstilt satsing på havvind på norsk sokkel, men det er fortsatt uklart hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn.

- Økt fart på energiomstilling vil være viktig for Norge i mange tiår fremover. Vi trenger flere ben å stå på og generelt høyere kraftproduksjon for å sikre lavere priser og samtidig holde trykket oppe i det grønne skiftet. Vi har store forventninger om at statsbudsjettet bidrar til å avklare sentrale konsesjons- og rammevilkår for å sette høyere fart i prosessen med utvikling av havvind på norsk sokkel, sier Solberg.

Det grønne skiftet må prioriteres

I et omgivelsesbilde som håndterer flere parallelle kriser er klimautfordringene en helt eksistensiell utfordring som krever raske tiltak. Derfor trenger vi både tiltak som i enda større grad bruker markedet som en drivkraft til omstilling, samt satsing på forskning og teknologiutvikling. Økonomisk krevende tider må ikke lede til kortsiktighet i form av kutt i langsiktige investeringer som styrker vekstkraften i økonomien.

- Ocean Space Centre er et særlig viktig prosjekt dersom vi skal få fart på det grønne skiftet, og fortsatt norsk lederskap i utviklingen av havnæringene. Jeg vil derfor understreke behovet for at byggestarten går som planlagt og forventer at regjeringen anerkjenner hvor viktig senteret er for den maritime næringen, avslutter Solberg.