Urolig for langsiktige konsekvenser for Europa

Konsekvensene av krigen i Ukraina vil kunne prege verden i lang tid, sier Morten Haga Lunde, tidligere etterretningssjef, nå spesialrådgiver i Norges Rederiforbund. - Vi står foran en tøff vinter og det er avgjørende at Europa står samlet gjennom krisen, sier han.

Syv måneder etter invasjonen i Ukraina har Russlands president annonsert at han iverksetter en delvis mobilisering. Det har fått en lunken mottagelse i den Russiske befolkingen og særlig middelklassen har gitt utrykk for at de er lite motiverte for delta i Putins krig.  Det gjør det mindre sannsynlig at Putin vil lykkes med sin oppskalering av krigen i Ukraina i denne omgang, mener Lunde.

Samtidig er det ingen tvil om at Europa står foran en tøff vinter.  Putin fører nå en krig mot vesten med energi og mat som våpen.

-Hendelsene i Østersjøen kan være indikasjoner på at noen er villig til å gå langt i å begrense energiforsyningene til Vest-Europa. Hendelsene er en måte å sette det vestlige samarbeidet og samholdet på prøve, sier Lunde

En kald vinter, en befolkning som fryser og som også opplever økte utgifter til mat og energi er ingen god oppskrift for ro og stabilitet. Krigen har også ført til store problemer i forsyningskjedene – og transporten av mat, gjødsel og korn ut fra Russland og Ukraina har stoppet nesten helt opp. FN har advart om at dersom ikke prisen på gjødsel stabiliserer seg, kan det føre til matkrise i flere land neste år. Sult i Afrika og Midtøsten vil igjen kunne føre til flyktningestrømmer som ytterligere kan sette det europeiske samarbeidet under press.

Lunde mener derfor et samlet vesten, som tar tydelig avstand mot Putins krig vil være avgjørende for utfallet av denne krigen.

-Dersom samholdet i Europa bukker under som følge av energimangel, inflasjon, rentehevinger og økende priser på mat vil Putin i verste fall kunne innkassere to seiere, sier Haga Lunde. -Putin vil da oppnå å splitte og destabilisere vesten og dermed vil han også lettere kunne rykke frem på slagfeltet i Ukraina. Et Ukraina uten støtte fra et samlet Europa vil være både sårbart og mangle effektive våpen for å stå imot Putins invasjonsstyrker. Det er derfor viktig, som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt så tydelig, at vi og resten av Europa er villig til å betale den økonomiske prisen for denne krigen, sier han.