Stort potensiale, men dessverre laber bris i regjeringens havvindsatsing

Det er bra at regjeringen er tydelige på at de vil satse på havvind og at de nå har en konkret plan for hvordan dette skal utvikles. Dessverre tyder mye på at politiske kompromisser reduserer farten i havvindsatsingen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Regjeringen la i dag frem sine planer for havvind på norsk sokkel. Blant annet skal det lyses ut havvindprosjekter for Utsira 2 og Sørlige Nordsjø II og i tillegg skal det ses på nye områder.

-Det er viktig for norsk leverandørindustri at det er rask fremdrift i avklaringene for havvind på norsk sokkel, sier Solberg. At det nå skal etableres et hjemmemarked for havvind vil gjøre det mulig å utvikle og teste ut teknologi og driftsløsninger i stor skala, noe som er avgjørende for at havvindindustrien kan bli en lønnsom eksportnæring for Norge. Dessverre er ikke avklaringene tilstrekkelige for å gi næringen den farten den kunne fått.

Rederiene klare til å bidra

Den norske maritime næringen har kunnskapen og kompetansen som skal til for at Norge kan få en havvindindustri i verdensklasse. Norske rederier leverer allerede tjenester til utbygging av store havvindparker internasjonalt, og norske selskaper har lang erfaring og kompetanse innenfor offshore olje og gass. Det er verdifull kompetanse som gir et stort fortrinn i utbyggingen av norsk havvind.

-Nå er det viktig at regjeringen følger opp planen med raske og effektive prosesser. Dette vil kunne skape viktige arbeidsplasser innenfor maritim næring, og det haster å få dette i gang, for Norge henger allerede etter våre europeiske konkurrenter, sier Solberg og legger til:

-Vi har god tilgang på maritim kompetanse og teknologi og lang erfaring fra petroleumsindustrien, blant annet med arbeid på store dyp, langt til havs. Dette er erfaring og kompetanse vi vil nyte godt av når vi nå skal satse videre på havvind.