Stort potensiale for tyngre satsing på havvind

Norge har unike vindressurser og både vi og Europa trenger mer fornybar energi raskt. Det må derfor legges til rette for raskere utbygging av havvind på norsk sokkel. Når energimeldingen skal til behandling i Stortinget er det en unik mulighet til å sikre både høye og konkrete ambisjoner og å avklare rammebetingelsene for havvind i Norge. -Dagens tilleggsmelding har positive signaler, men ambisjonene må konkretiseres og politikken må sørge for en raskere satsing på ny fornybar energi, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

Flere av Rederiforbundets medlemmer er godt etablert i havvindmarkedet og leverer utstyr og tjenester til et stadig voksende europeisk og internasjonalt havvindmarked. Norske selskaper har også lang erfaring og kompetanse innenfor offshore olje og gass og havvind på utenlandske sokler, noe som gir norske rederier et viktig fortrinn og mulighet til raskt å komme i gang med utviklingen av havvind på norsk sokkel.

Solberg mener det aller viktigste er å få på plass et hjemmemarked på norsk sokkel hvor selskapene kan utvikle og teste ut ny teknologi og driftsløsninger i stor skala. Det vil også være viktig for opparbeiding av verdifull kompetanse og arbeidsplasser i maritime bedrifter langs kysten.

-Det er bra at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier som legger til rette for innovasjon og teknologiutvikling, men saksbehandlingstiden og de politiske prosessene tar for lang tid, sier Solberg og legger til at det er skuffende at regjeringen fortsatt fastholder auksjon som tildelingskriterium på alle de andre områdene.

-Vi har menneskene, vi har kompetansen og vi har teknologien vi trenger for å komme i gang med det som kan bli et nytt norsk industrieventyr for energinasjonen Norge. 

-Klimakrisen og krigen i Ukraina gjør at energipolitikk i høy grad også blir sikkerhetspolitikk, og det er ingen tvil om at vi raskt må komme i gang med produksjon av mer fornybar energi, sier Solberg.  

Energimeldingen har også positiv omtale av hydrogen og karbonfangst og lagring. Industriell utvikling av disse verdikjedene vil stå helt sentralt i det grønne skiftet.

-Vi har store forventninger til at regjeringen og Stortinget også vil bruke differansekontrakter som et sentralt verktøy for å sikre tilstrekkelig produksjon til konkurransedyktige priser, sier Solberg.