Krigen i Ukraina med store konsekvenser for samhandel med Russland

Russlands angrep på Ukraina er et grovt brudd på folkeretten og innebærer en dramatisk utvikling innen internasjonal sikkerhet og stabilitet. Krigen skaper en ny sikkerhetssituasjon i Europa. Omfattende økonomiske sanksjoner fra USA, EU og Storbritannia, samt russiske mottiltak, preger næringslivets forhold til Russland generelt, og har også store konsekvenser for hvordan norske rederier vurderer frakt av varer til eller fra Russland.

Rederiforbundet støtter strenge sanksjoner mot Putin-regimets uakseptable og umotiverte angrep mot Ukraina. Etter vår vurdering er det nå en betydelig risiko knyttet til å ta last til eller fra Russland og vi oppfordrer våre medlemmer til å vurdere situasjonen fortløpende og å følge de pålegg, råd og anbefalinger som til enhver tid kommer fra norske og internasjonale myndigheter.

-Sanksjonene er under rask utvikling og våre medlemmer er forberedt på å tilpasse seg nye innstramminger i sanksjonsregimet. Det er nå flere rederier som på eget initiativ har besluttet å ikke ta nye laster til og fra Russland, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Det er i dag om lag 2 000 russiske og om lag 1 200 ukrainske sjøfolk i den norske flåten. Det er svært utfordrende å gjennomføre mannskapsskifter, og som følge av sanksjonene mot russiske banker er det utfordringer knyttet til å utbetale lønn.

 -Sjøfolk er en uskyldig tredjepart i konflikten og vi er derfor opptatt av å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø om bord, sikker reise til og fra skipet og sikre at man får utbetalt lønnen man opparbeider i tjenesten. For rederiene som er berørt er vi trygge på at de gjør sitt ytterste for å ivareta både de ukrainske og russiske sjøfolkene de har om bord, sier Solberg.