Mekling i Flyteriggoppgjøret 27.- 28. juni - informasjon om uttak

Meklingen i riggoppgjøret mellom Norges Rederiforbund og fagforbundene Industri Energi, SAFE og DSO starter mandag 27. juni klokken 10:00. Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen midnatt til onsdag 29. juni kan det bli streik på sokkelen.

Meklingen er et resultat av at partene ikke kom til enighet i lønnsforhandlingene i slutten av mai for ansatte på flyttbare innretninger samt plattformboring på permanente plasserte innretninger på norsk sokkel. 

Forbundene har varslet at et eventuelt første uttak er på til sammen 1.600 medlemmer og vil ramme følgende selskaper: 

Transocean Endurance
Floatel Endurance       
West Elara                                          
Askeladden                                             
Rowan Viking                                                                     
Scarabeo 8                                          
Island Constructor                         
Deep Sea Yantai                              
Gullfaks A                                            
Noble Lloyd
Maersk Inspirer
COSL Promotor      

+ ESS, Sodexo og 4Service

Konflikten kan dernest trappes opp med flere medlemmer og flere selskaper med fire dagers varsel.  

Til sammen er de varslet plassoppsigelse for samtlige medlemmer som er omfattet av overenskomsten – totalt 8250.  

Hvilke konsekvenser dette vil ha for driften av innretningene og betydning for tredjepart må avklares direkte med det enkelte selskap.