Rekordmange kvinner søker seg til maritim utdanning

I dag ble søkertallene til høyere utdanning offentliggjort. Tallene viser at andelen kvinner som ønsker seg en maritim karriere, er rekordhøy.

På det meste har andelen økt med 53,6 prosent, sammenlignet med fjoråret. Det er særlig innenfor utdanningsretningene nautikk og marinteknisk drift at økningen har vært stor.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, er svært fornøyd med tallene. 

– Dette er veldig gode tall! Det er ingen hemmelighet at det er flere menn enn kvinner i bransjen vår fremdeles, men denne økningen tyder på at vi er på rett kurs mot å jevne ut denne forskjellen. Vårt viktigste fokus er å ivareta og styrke rollen vår som sjøfartsnasjon globalt. Derfor må vi lede an, heve standarder og flytte grenser for hva som er mulig. For å lykkes med dette, er det viktig for oss å få alle de beste talentene med oss på laget, sier han.

Marinteknisk drift ved Universitetet i Sørøst-Norge er med sine 53,6 prosent den studieretningen med størst økning av kvinnelige søkere. I tillegg har linjen for nautikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) en økning i andelen kvinnelige søkere på over 10 prosent.

Helt ny utdanning tiltrekker seg mange søkere

Denne høsten går også startskuddet for en helt ny linje på campus Haugesund ved HVL, nemlig bachelor i nautikk med integrert praksis. Her får studentene kombinere teori og praksis under utdanningsløpet. Allerede før linjen har startet opp, er den førstevalget til 152 søkere, som dermed kjemper om 38 plasser.

 – Vi er den første utdanningsinstitusjonen som tilbyr denne typen utdanning, så det er veldig gledelig å se at tilbudet er så populært allerede første året. Vi har hatt tett kontakt med ulike rederier for å tilpasse dette utdanningsløpet best mulig i samarbeid med bransjen, og alle vi har vært i kontakt med er superpositive til dette, sier Johanne Marie Trovåg, leder for Institutt for maritime studier ved HVL.

 Oppsummering av kvinnelige søkertall til USN og HVL:

 

2021

2022

Endring

Marinteknisk drift

28

43

+ 53,6 prosent

Nautikk

89

98

+ 10,1 prosent