Frøy er kåret til Årets Maritime Lærebedrift – best til å rekruttere unge talenter

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) deler hvert år ut prisen «Årets Maritime Lærebedrift». Prisen går til bedrifter som gjør en særlig innsats for rekruttering til sjømannsyrket. I år går prisen til Frøy.

Prisen ble overrakt på Haugesundkonferansen av Vidar Ulriksen, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.

– Med sin innsats for å rekruttere og lære opp unge talenter, ivaretar Frøy et viktig samfunnsansvar som bedrift. Maritim kompetansebygging og nyrekruttering er avgjørende for å sikre næringens fremtid. Her ligger Frøy i front, sa Ulriksen ved overrekkelsen.

 

Bygger kompetanse for fremtiden

– Vi er veldig stolte av å motta årets opplæringspris. Vi er glade for at unge talenter kan begynne karrieren sin om bord på våre skip. Ved å ta inn mange lærlinger, bygger vi kompetanse for framtiden. Det er noe av det aller viktigste vi gjør, sier Tonje Foss, administrerende direktør i Frøy.

 

Frøy tar inn lærlinger, kadetter fra fagskolen og utplasseringselever innen matros- og motormannfaget. I 2021 hadde bedriften 64 maritime lærlinger og 14 kadetter under opplæring. 

 

– Vi ser at Frøy tar rollen som opplæringsbedrift på alvor. Både administrasjonen på land og offiserene om bord samarbeider tett om hvordan opplæringen ivaretas. Det har virkelig vært en suksess. Den gode og systematiske oppfølgingen har sørget for at flere lærlinger har levert fagprøve vurdert til «meget godt bestått», og ingen av Frøys lærlinger har strøket. Vi gratulerer Frøy med prisen, sier Morten Kveim, Styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.

 

Tydelig rekrutteringsstrategi

Bedriftens ambisjon er å rekruttere så mange lærlinger som mulig inn i faste stillinger. Foss forteller at det er en klar strategi å bruke lærlinger som rekrutteringsarena, og Frøy har flere faste ansatte som startet karrieren via utplassering fra ungdomsskole og videregående.

 

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever fra ulike blå utdanningsretninger, forteller Tonje Foss.

 

Følgende rederier har tidligere mottatt prisen:

2013: Hurtigruten

2014: Simon Møkster

2015: Island offshore

2016: Fjord1

2017: Egil Ulvan Rederi

2018: Golden Energy Offshore

2019: Color Line

2020: Odfjell

 

Om «Årets Maritime Lærebedrift»:

Prisen deles ut til et rederi basert på en vurdering av følgende kriterier; antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten, innsats for næringen utover egen bedrifts interesse, tiltak for kvalitet i opplæringen og tiltak for mangfold i rekrutteringen.

 

Om Frøy:

Frøy ASA er Norges største kompetansemiljø innen akvaservice. Konsernet er totalleverandør av fartøystjenester og har i dag over 700 ansatte og 80 fartøyer. Selskapet har 13 kontorer langs hele kysten – fra Haugesund til Storslett. Frøy har per dags dato hele 64 lærlinger om bord på båtene.

 

Om Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse:

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell. Styret i Stiftelsen består av representanter oppnevnt av Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet. Norges Rederiforbund er sekretariat for Stiftelsen.