Kompensasjonsordningen dessverre ikke god nok

-Ordningene som regjeringen legger frem er ikke treffsikre, og rammer bedrifter av ulike størrelser ulikt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

- Jobben er like viktig for folk, uansett om de jobber i et stort eller lite selskap. Derfor forventer vi at Stortinget sørger for at kompensasjonsordningen treffer alle selskaper bedre enn det som nå er fremlagt fra regjeringenVi mener det er klart urimelig at større virksomheter i privat næringsliv forventes å bære hovedtyngden av kostnadene ved statlige smittevernrestriksjoner selv, sier Solberg. 

Rederiforbundet har gjentatte ganger sagt at ordningen også må gjelde nyoppstartede selskap, men de blir ikke inkludert i støtteordningene. Passasjerskipene er hardest rammet av tiltakene som ble innført før jul og gikk med milliardunderskudd i 2021Tapene var så store at de traff makstaket for kompensasjon allerede før sommeren.  En økning støtte på 20 millioner kroner for hele ordningens levetid, for å kompensere for det som i realiteten ble en nedstenging av denne næringen, bidrar ikke til å sikre at disse bedriftene kan opprettholde driften og holde de ansatte i arbeid. 

Skjenkestopp og reduksjon i mobilitet og nærkontakter har i ført til en driftsstans. Over 1 000 norske sjøfolk er permittert. 

-Vi oppfordrer derfor regjeringen til å gå nye runder med ESA for å sikre en kompensasjonsordning med et høyere tak, avslutter Solberg.