Invitasjon lansering av rapport

Norge har posisjonen som pioner innen flytende havvind. Verdens første flytende havvindturbin står utenfor kysten av Karmøy, og verdens til nå største flytende havvindpark er under bygging i Nordsjøen.

Menon Economics laget en rapport som viser hvor stor industrien rundt flytende havvind kan bli. Rapporten tar for seg arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og eksportpotensiale. Oppdraget er gitt av Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Norges Rederiforbund, GCE Ocean Technology og GCE Node/Fremtidens Havvind.

Den 30. mai lanseres rapporten, og vi diskuterer innholdet sammen med ledende industriaktører og politikere. Vel møtt til lansering hos Norges Rederiforbund i Rådhusgaten 25 klokken 10:00. Arrangementet avsluttes 11:30.

Hjertelig velkommen! 

Påmelding her.