Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser i Norge

En ny rapport fra Menon Economics viser at flytende havvind kan bli en av Norges viktigste jobbskapere i 2050 dersom vi setter opp tempoet. I rapporten kommer det fram at industrien rundt flytende havvind alene kan skape over 52 000 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019.

 Den ferske rapporten peker på en rask vekst i det globale markedet for flytende havvind. Norge har vært pionerer innenfor flytende teknologi, og rapporten viser at flytende havvind kan spille en helt sentral rolle i omstillingen av norsk offshore-næring.

Økonomene i Menon har altså undersøkt arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og eksportpotensiale. Oppdraget er gitt av Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Rederiforbundet, GCE Ocean Technology og GCE Node/Fremtidens Havvind.

 Satsingen trenger høyere tempo

Menon har sett på flytende havvind isolert, fordi Norge her har særskilte fortrinn, sammenliknet med bunnfast havvind.  Kartleggingen viser at norske aktører faktisk kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. For å oppnå det øvre intervallet må vi ifølge rapporten raskt bygge opp en solid industri hjemme i Norge.

Tempoet på tildelingen av områder på den planlagte flytende havvindparken Utsira Nord må derfor opp, for å sikre et hjemmemarked hvor norske selskaper kan levere tjenester. Rapporten viser at flere land rundt oss nå har kommet lengre med sine flytende prosjekter, og har tydeligere mål om å bygge havvindparker innen kort tid.

 Gode fortrinn i global konkurranse

Verdens første flytende havvindturbin er norsk, og i drift på testsenteret METCentre utenfor Karmøy. Norges forsprang på flytende teknologi har ifølge rapporten gitt oss gode konkurransefortrinn. Et godt samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri er også trukket fram som et fortrinn. Vi er langt framme på testing og utvikling. 

Norske selskaper har høy kompetanse, teknologisk innsikt og kvalitet på produktene. Det at vi har store havområder som er dype gjør at flytende teknologi egner seg godt for norsk sokkel. Menon har regnet ut at norske aktører kan omsette for opptil 96 milliarder kroner i 2050, kun fra flytende havvind.

Du finner hele rapporten her