TANG: Gruppen bak Kelp Oslofjord vil rense fjorden ved hjelp av tangfiltre. Foto: Tom O. Kleppestø

Hackathon for havet

Kan fjorden renses med tarefiltre? Helt klart, mener studenter fra Oslo Met som deltok under hackathon i regi av Ocean Industry Forum Oslofjord.

Denne uken har studenter fra OsloMet, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Sør-Øst Norge vært samlet i Rederiforbundets lokaler til en hackathon i regi av Ocean Industry Forum Oslofjord.

DNV, DNB, Kongsberg Digital, Maritime Optma og Nor-Shipping var med som partnere og stilte med mentorer i løpet av de tre dagene arrangementet foregikk. 

Før studentene gikk i gang definerte «chief hacker», Khalid Abbas, doktorgradsstipendiat ved BI, et hackathon som et kreativt samarbeidsevent for løsninger av komplekse problemer. Tanken er at studenter med ulik bakgrunn og liten erfaring med den maritime næringen skulle se på problemer med friske øyne.

Studentene fikk i oppgave å finne løsninger som gjorde en reell forskjell flere generasjoner frem i tid.  I tillegg skulle de se på hvordan Norge kunne lykkes med ideen internasjonalt og vurdere hvem som eventuelt kunne vært internasjonale samarbeidspartnere.  

På arrangementets siste dag ble syv ideer, fra i alt seks ulike team presentert. Juryen besto av professor Randi Lunnan fra BI, Bern Blikstad fra DNB, Kaare Helle fra DNV Ventures og Sigurd Henning fra Kongsberg Digital. Ideene omfattet alt fra genmodifisering av fisk til en mer generell sosial plattform for problemløsning. Flere grupper så på hvordan utslippene fra ulike fartøyer kan reduseres gjennom bruk av sensorer, AI og blokk-kjedeteknologi.

De tre beste fra dette hackathonet skal de seks neste månedene inngå i en mentorordning i Kahoot-gründer Johan Brands Entrepreneur Ship One. Når Nor Shipping går av stabelen 6. juni 2023 vil en vinner kåres på scenen på Lillestrøm.

Etter at juryen hadde sagt sitt er det disse tre gruppene som skal jobbe videre:

Kelp Oslofjord – vil rense Oslofjorden for nitrogen ved hjelp av tare, en idé de påpekte var kostnadseffektiv og beviselig fungerer, men ikke prøvd ut i stor skala.

BlueBoat.ai – ville utvikle en gratis app for eiere av mindre fartøyer og fritidsbåter som blant annet skal bidra til å redusere drivstofforbruket og bedre sikkerheten om bord.  Gruppen hadde allerede vært i kontakt med forsikringsselskapet If om mulighetene for å benytte dataene til å redusere appbrukernes forsikringspremie. Deltagerne skisserte også inntektsmuligheter i videresalg av innhentede data.

APP: BlueBoat.ai-gruppen bestod av Håvard Leren, Amruta Chowdary Bojdella og Muhammad Umer.

APP: BlueBoat.ai-gruppen bestod av Håvard Leren, Amruta Chowdary Bojdella og Muhammad Umer. Foto: Tom O. Kleppestø. 

Ocean Data – vil hente inn data for å kartlegge søppel i havet ved hjelp av undervannsdroner utstyrt med sensorer.

DRONER: Gjengen bak Ocean Data vil hente inn data ved hjelp av undervannsdroner-. Foto: Tom O. Kleppestø

DRONER: Gjengen bak Ocean Data vil hente inn data ved hjelp av undervannsdroner. Foto: Tom O. Kleppestø