Flere spørsmål enn svar når det gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår

På Dagsrevyen, søndag 29. mai, lanserte Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran et forslag til ny lov som skal sendes på høring. Hensikten er å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på visse vilkår for utenlandske skip som seiler i norsk farvann. - Vi er enige i at vi både skal ha ryddige lønns- og arbeidsvilkår på norske skip, og at norske sjøfolk er viktig for den norske maritime næringen. Når det gjelder statsrådens utspill har vi så langt flere spørsmål enn svar. Vi har kun sett en pressemelding. Selve lovutkastet som skal på høring er fortsatt ikke kjent, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

 -Det er ikke sånn at Norge uten videre kan bestemme hvilke lønnsvilkår som skal gjelde om bord på utenlandske skip som er i norsk farvann for en kortere periode. Særlig for skip som seiler mellom land i for eksempel Europa. Det er ikke sånn at det er svensk lønn i Sverige, tysk lønn i Tyskland og norsk lønn i Norge. Hvordan regjeringen har løst dette har vi ingen svar på ut fra det som er kommunisert så langt. Inntil vi har sett nærmere på avgrensningene i forslaget vi bare legge til grunn at lovforslaget ikke går på tvers av våre internasjonale forpliktelser. 

 -For norske rederier er vi også opptatt av at nye krav må kunne kontrolleres overfor utenlandske rederier. Hvis ikke vil norske rederier lett bli utkonkurrert, noe som også vil ramme norske sjøfolk.  

 

For offshoreaktivitet, altså maritime tjenester til olje og gassaktivitet på norsk sokkel, ser det ut til at kravet vil gjelde rederiene, og ikke de som kjøper tjenestene - altså oljeselskapene. Det vil i tilfelle være en alvorlig mangel ved forslaget. Da vil det være mulig for oljeselskapene å omgå reguleringene ved å kjøpe tjenestene fra utenlandske rederier som ikke vil kunne kontrolleres.  

 

Det er viktig å huske at det kun er norske rederier som ansetter norske sjøfolk. Det hjelper altså ikke å komme med gode ønsker for å sikre norske sjøfolk uten at man også sikrer konkurransekraften til norske rederier. 

Her finner du svar på en rekke spørsmål rundt lønns- og arbeidsvilkår på skip.