Enighet i mekling

Norges Rederiforbund kom gjennom Riksmeklingen i natt til enighet med de tre sjømannsorganisasjonene om 2. årsoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart. Den varslede konflikten på 8 offshorefartøyet fra i dag er dermed avverget.