Enighet i hovedtariffoppgjøret for NOR-skip i utenriksfart – ingen streik.

En drøy time på overtid ble det i natt oppnådd enighet i meklingen mellom Norges Rederiforbund og henholdsvis Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund for ansatte på NOR-registrerte skip i utenriksfart – i det alt vesentlige offshorefartøyet og ferger i Nord-og Østersjøfart.