Ny gruppe konstituert

Mandag ble Gruppe for Offshore Vind konstituert, og ti styremedlemmer valgt for de neste to årene.

Gruppen skal blant annet jobbe for en videre utvikling og høyere tempo i havvindutbyggingen, synliggjøre næringens betydning i fremtidens energimarked og sikre forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for næringen nasjonalt og internasjonalt. 

Adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund er her avbildet sammen med deler av styret. Fra venstre: Kristin Gjertsen (NorSea Impact), Ingunn Kalve (Subsea 7), Christopher Andersen Heidenreich (Integrated Wind Solutions), Alexandra Kofoed (Fred. Olsen) og Per Erik Olsen (Tschudi Shipping).

For øvrig består styret av Christoffer Knudsen (GC Rieber), Jan Lodden (Edda Wind), Thomas Dalsøren (Rem Offshore), Regis Rougier (Altera Infrastructure Norway), Øyvind Våge (DOF Subsea) og Even Larsen (Havfram).

Styret konstituerer seg selv.