En samlet havvindnæring etterlyser fortgang

Denne uken er Edda Winds nybygde vindserviceskip «Edda Breeze» i Oslo. Om regjeringen ikke får opp tempoet, kan det være første og siste gang skipet er i norsk farvann.

Under et besøk om bord etterlyser Norges Rederiforbund, NHO, NORWEA og Høyre fortgang i planene for havvind på norsk sokkel.

Det er behov for økt innsats i arbeidet med utlysning av nye områder og større forutsigbarhet rundt søknadskriterier. For områdene som allerede er åpnet, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, er det per i dag ingen lisenser å søke på. Det er viktig med tildeling snarest mulig og til flere ulike prosjektutviklere.

-Det må utlyses ytterligere areal raskest mulig, kapitalen er der, etterspørselen er der og leverandørene er der, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

I Hurdalsplattformen har regjeringen signalisert at den vil «legge til rette for en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs nasjonal strategi for havvind som blant annet inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel.»

Enn så lenge er NVEs utredning av virkninger på kraftsystemet av ulike nettløsninger for vindkraft til havs, utsatt til tidligst desember. Den skulle vært levert 1. oktober. Den fullstendige kraftanalysen er utsatt til februar 2023.

Skal Norge hevde seg i konkurranse med europeiske land som allerede er godt i gang, må regjeringen sette opp farten.

Rederiene er klare

På verdensbasis er det ventet at det vil etterspørres 250 havvindskip bare innen 2030. Norske rederier er klare til å ta sin del av markedet, og vil i løpet av de kommende årene bygge tonnasje som hovedsakelig kommer til å operere i Europa.

Mens «Edda Breeze» skal inn på en tiårig kontrakt i Tyskland, skal skipene Edda Wind tar levering av på løpende bånd de neste par årene, på jobb i land som Frankrike og Storbritannia. Det samme skal alle de andre havvindskipene norske rederier for tiden har under bygging.

Norge har alle forutsetninger for å bli en av verdens ledende havvindnasjoner. På fartøyssiden er «Edda Breeze» et godt eksempel. Skipet som er bygget ved spanske Astilleros Gondan er proppet med norsk skipsteknologi.  Dersom havvindnæringen får fart også her hjemme vil det være mulig å bygge flere tusen industriarbeidsplasser med høy aktivitet i flere tiår fremover.

Skipene, som havvindnæringen for øvrig, bygges på skuldrene av offshorekompetansen som er utviklet siden Norge først fant olje.

- Det ville ikke vært mulig å bygge dette skipet uten erfaringen og kompetansen Norge har opparbeidet seg innen olje og gass. Utviklingen av havvindskip er en ren videreføring av den kunnskapen, sier Solberg.