En alvorlig sikkerhetssituasjon krever høy beredskap

-Dette er en mørk dag for sikkerhetssituasjonen i Europa. Dagens angrep fra Russland mot Ukraina er et uakseptabelt brudd på folkeretten, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Rederiforbundet følger situasjonen tett, og har høy beredskap for å bistå norskkontrollerte skip i området. Vi samarbeider tett med norske myndigheter, med Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og NORMA Cyber - et maritimt cybersikkerhetssenter bygget opp av den norske rederinæringen.

-Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge de pålegg, råd og anbefalinger som til enhver tid kommer fra norske og internasjonale myndigheter. Sikkerheten til sjøfolk og skip er en prioritet for de norske rederiene.

Det er per i dag om lag 15 norskkontrollerte skip i Svartehavet. Totalt i 2019 var det 148 norske skipsanløp i ukrainske havner.

- Vi er bekymret for at angrepet vil kunne få store implikasjoner. Det er samtidig for tidlig å anslå angrepets omfang og konsekvenser for våre medlemmer, sier Solberg.