Viktig med sanksjonsavklaringer

Norges Rederiforbund mener det er avgjørende med klare føringer fra norske og europeiske myndigheter for hvordan næringslivet skal forholde seg til ikke-sanksjonerte varer fra Russland.

- Fra Rederiforbundets side er vi helt klare på at Russlands krig mot Ukraina er et grovt brudd på folkeretten og internasjonal rettsorden som omverdenen ikke kan akseptere. Rederiforbundet og våre medlemmer støtter derfor de strenge sanksjonene mot Russland og håper de vil bidra til å få en raskere slutt på krigen, sier administrerende direktør Harald Solberg.  

- Som internasjonal næring forholder vi oss til sanksjoner fra USA, EU og Storbritannia, og naturlig nok også Norge. En vesentlig utfordring med dagens sanksjoner er at olje og oljeprodukter per i dag er en lovlig vare i handelen mellom Russland og EU, mens det er sanksjonert fra USA, Storbritannia og Canada. Dette fremstår som et hull i EU-sanksjonene og er særlig utfordrende siden petroleumsinntekter utgjør den viktigste kontantstrømmen til Putin-regimets krigføring, sier Solberg.

-Vi følger debatten om sanksjonering av russisk olje og gass i EU tett. Det er ingen tvil om at sanksjonering av russisk olje og gass også vil ramme Europa. Allerede rekordhøye energipriser vil bli høyere og konsekvensene for den vanlige europeer og europeisk næringsliv vil bli store. Så langt har derfor ikke EU, og dermed Norge, ønsket å sanksjonere russisk olje og gass, sier Solberg.

Mange rederier har likevel besluttet å ikke ta nye laster til eller fra Russland som følge av landets alvorlige brudd på folkeretten. Videre har en rekke rederier anmodet sine kunder om å ta moralsk ansvar i denne alvorlige situasjonen ved å unngå frakt av varer til eller fra Russland.

Enkelte rederier er imidlertid bundet av avtaler som ble inngått før krigen brøt ut. Hvis man har leid ut skipet for en lengre periode til en kunde som beslutter både last og seilingsmønster er det ingen måte å komme seg ut av en slik kontrakt på, dersom moralsk oppfordring ikke hjelper og lasten ikke er sanksjonert. Dette gjelder ikke bare norske rederier, men også alle andre europeiske rederier.

-For å stanse den viktigste kontantstrømmen til Putin-regimets krigføring må derfor EU og norske myndigheter ta en tydelig posisjon på sanksjoner av oljelaster fra Russland. Enten er denne type frakt nødvendig, lovlig og akseptert, eller så må det fastsettes myndighetsbestemte sanksjoner. Dette kan ikke overlates til et frivillig bedriftsbasert sanksjonssystem, sier Solberg.