Ber om økt årvåkenhet

Sjøfartsdirektoratet ber om økt årvåkenhet i den maritime næringen. Bakgrunnen er de siste dagers hendelser både knyttet til droneobservasjoner og hendelsen med Nord Stream I og II.

Sjøfartsdirektoratet påpeker at det er politiet og nødetater som skal varsles først dersom det er akutte hendelser. Hendelser knyttet til skip skal benytte etablerte rutiner for varsling til Sjøfartsdirektoratet. Det er nå lav terskel for å varsle understreker direktoratet her.