Åpenhetsloven trer i kraft 1.juli

Åpenhetsloven omfatter flere større virksomheter innenfor maritim næring. Loven krever at virksomhetene gjennomfører aktsomhetsvurderinger og informerer offentlig om utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rederinæringen støtter formålet bak loven, og berørte rederier er i gang med jobben. 

Skipsfartsnæringen har et unikt internasjonalt regelverk som sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold for sjøfolk fra alle land uavhengig av skipets flagg. For vår næring ligger derfor utfordringene først og fremst i å ha oversikt over forholdene i  leverandørkjedene, f.eks ved bygging av skip.

Eksportfinansiering har utarbeidet en veiledning for aktsomhetsvurderinger ved verft som ble presentert for forbundets medlemmer på et webinar tidligere i juni.

Forbundets medlemmer finner presentasjonene og videopptak fra arrangementet på www.rederi.no log inn.   Kontaktperson: Karoline L. Bøhler (klb@rederi.no)