Viktige endringer i karantenehotellordning for påmønstrende sjøfolk

Det er i dag lempet på bestemmelsen om karantenehotell for sjøfolk som skal tiltre arbeid i norsk havn og for samfunnskritisk personell. Unntaket for karantenehotell gjelder dessverre ikke sjøfolk som kommer hjem fra oppdrag utenfor EØS/Schengen/Storbritannia.

Fra 9. mai ble plikten til å avtjene innreisekarantene på hotellkarantene kraftig skjerpet for de som har oppholdt seg utenfor EØS/Schengen/Storbritannia siste 10 døgn før ankomst Norge. Endringen rammet sjøfolk som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn, som i praksis har måttet oppholde seg på karantenehotell i 8-10 døgn. Dette har medført at særbestemmelsen i § 6h har vært satt til side for denne gruppen. Endringen rammet også sjøfolk som mønstrer av skip i nevnte områder, og som ikke lenger har kunnet avtjene innreisekarantene i sin egen bolig.

Det er i dag kunngjort en forskriftsendring som unntar arbeidstakere som ankommer Norge for å tiltre arbeid på fartøy i norsk havn og personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Endringen trer i kraft kl. 15:00 i dag. Endringen vil deretter fremgå av covid-19-forskriften § 5 tredje avsnitt.

Rederiforbundet er tilfreds med gjennomslag på dette området, men mener unntak også bør gjelde for sjøfolk som kommer hjem fra tjeneste i utlandet hvilket vi har tatt opp med myndighetene, senest ved brev av 19. mai. Krav til innreisekarantene på karantenehotell for sjøfolk er et urimelig inngrep som strider mot internasjonale råd og protokoller fra IMO, ILO og FN.