Viktig at skipsfarten er inkludert i taksonomien

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, mener EUs taksonomi blir en viktig motor i det grønne skiftet – med en god oppside for norske aktører som har startet omstillingen.

 Dette intervjuet ble først publisert i nyhetsbrevet #Grønnskipsfart 28. april. Teksten er gjengitt med samtykke fra Energi og Klima.

–  Så fort som det går nå, er det viktig at skipsfarten er inkludert fra start og ikke risikerer å bli stående utenfor fremtidige finansieringsordninger, sier Solberg.

EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finansiering – kjent som taksonomien – skal legge til rette for at aktiviteter og investeringer som bidrar til grønn omstilling, lettere får tilgang til kapital. Skipsfarten var i første utkast utelatt, men ble tatt inn etter påtrykk fra en samlet europeisk rederinæring. 

Selv om det var viktig for næringen at investeringer i skip kan defineres som «bærekraftig», vil det ikke gjelde for alle skip.

– Nåløyet er trangt, men i løpet av høringsrunden har vi bidratt til å få på plass viktige justeringer, sier Solberg.

Forrige uke slo EU-kommisjonen fast kriteriene for hva som kan kalles bærekraftig.

For Rederiforbundet og for norske interesser var det viktig at ikke bare skip som frakter mennesker og varer kunne klassifiseres som «grønne», men at også skip som utfører maritime tjenester – slik som servicefartøy og offshore supply skip – kan defineres som bærekraftige. Det kan de nå. I de endelige kriteriene er også kravene til hybridskip i noen fartøyssegmenter justert ned fra krav om bruk av 50 prosent CO2-fritt drivstoff, til krav om 25 prosent.

–  Vi mener kravet til hybridteknologi er blitt mer oppnåelig og vi tror det vil stimulere flere til å gjøre denne typen investering, sier Solberg.

Negativ til kobling mot last
Alle fartøy som er «dedicated to transport of fossil fuels», er i EUs taksonomi ekskludert fra å kunne defineres som bærekraftige investeringer. Det betyr at selv ikke et utslippsfritt skip vil kunne kalles en bærekraftig investering, om det benyttes til å frakte kull, olje eller gass.

Rederiforbundet er negative til dette og mener det er viktig, prinsipielt, at skipsfarten vurderes på bakgrunn av egen omstilling og ikke hva skipet frakter.
 
– Skip har flere bruksområder og en miks av laster. Å binde finansiering av skipet opp mot last over et langt liv vil både være praktisk krevende og vanskelig å håndheve. Vi mener formuleringen «dedicated to transport of fossil fuels» bør tolkes snevert. Skip med andre mulige laster bør ikke ekskluderes, sier Solberg.

Koordinert deltakelse
EUs taksonomiprosess har vært en vekker for mange næringer.

– Sammen med NHO og Finans Norge har vi tatt til orde for tydeligere koordinering av norske interesser inn i det videre taksonomiarbeidet. Vi er fornøyde med at det nå er opprettet en nasjonal referansegruppe under Finansdepartementet og vi deltok i første møte 22. april. Vi har sett viktigheten av å engasjere oss i at kriteriene treffer hensiktsmessig, sier Solberg.