Viktig at eierskapet i Equinor flyttes til Næringsdepartementet

Eierskapet til Equinor flyttes fra Olje- og energidepartementet til Næringsdepartementet. Denne endringen har Rederiforbundet etterspurt i flere år. - Equinor som selskap har en dominerende posisjon på norsk sokkel. Selskapet har gått fra å være et viktig virkemiddel, til å representere en selvstendig politisk og industriell maktfaktor. Derfor er det svært positivt at ansvaret for eierskapsoppfølgingen flyttes til Nærings- og fiskeridepartementet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

-Denne endringen av forvaltningen av det statlige eierskapet i Equinor rydder opp i statens rollefordeling i oppfølgingen av Equinor Så langt har Olje- og energidepartementet, både hatansvaret for eierskapsoppfølingen og den ressursmessige reguleringen av selskapet og ressursforvaltningen på norsk sokkel generelt.  Den endringen av eierskapsansvaret sikrer en mye tydeligere rollefordeling mellom ressursforvaltning og eierskapsoppfølging.  

Les kronikk: Fra virkemiddel til maktfaktor fra 2016.