Vi styrker vårt klima- og miljøarbeid

For å styrke Norges Rederiforbunds arbeid på klima og miljøpolitikk lyser vi ut to stillinger; Rådgiver internasjonal politikk og Rådgiver nasjonal politikk.

Norsk rederinæring har satt seg høye ambisjoner om å være klimanøytrale i 2050 og fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Dette betyr at vi kun har et tiår på oss til å utvikle og skalere løsninger som er både klimanøytrale og lønnsomme i markedet. 

Høres dette spennende og relevant ut for deg?

Begge stillingene vil inngå i et team som jobber med klima- og miljøspørsmål. Derfor er det viktig at du er god til å spille på lag med andre, samtidig som du kan jobbe selvstendig og ta både initiativ til og ansvar for egne leveranser.

For begge stillingene vil arbeidsoppgavene inkludere gjennomføring av analyser, politikkutvikling og rådgivning. I tillegg vil det være sentralt å etablere og holde bred kontakt med våre medlemmer, politiske beslutningstakere og samarbeidspartnere. 

Les mer og søk her.