Hagland og NOAH lanserer verdens første hybride frakteskip

Statsminister Erna Solberg besøkte i dag lasteskipet Hagland Captain, et av verdens første lasteskip som er bygget om fra å gå på diesel til batterihybrid. Det ombygde bulkskipet er et samarbeid mellom Hagland Shipping og vareeier NOAH og vil kutte NOX-utslippene med 90 %, noe som tilsvarer 84.000 personbiler.

Hagland Captain er bygget om til plug-in hybrid med et 1000 kWh batteri som benyttes under inn- og utseiling. I havn opererer skipet helelektrisk ved lossing og lasting. I tillegg til batteriteknologien er skipet klargjort for å bruke alternative drivstoff for ytterligere CO2-kutt.

-Dette er en ny måte å tenke industrisamarbeid og skipstrafikk. Det finnes omtrent 5.000 skip i verden i dette segmentet og dette skipet er det første av disse og har blitt en mal for senere nybygg med batterihybrid. Det har vært krevende både teknisk og økonomisk å være først ute, men når skipet nå er i drift, og teknologien fungerer, er det all grunn til å feire, sier COO i Hagland Shipping Øivind W. Aanensen.

Rederiforbundets medlemmer har vedtatt en ambisiøs klimastrategi og har forpliktet seg til å nå målet om klimanøytral flåte innen 2050. Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet sier ombygging av eksisterende skip og innfasing av ny grønn teknologi er helt i tråd med hvordan næringen må jobbe for å nå målene. 

-Arbeidet med å kutte utslippene fra skipsfarten er et langsiktig arbeid og må skje i nært samarbeid med kunder og finansieringskilder. At Hagland og NOAH har gått sammen om å bygge om et frakteskip fra diesel til batterihybrid er et godt eksempel på hvordan utslippene gradvis reduseres også på eksisterende skip og er et helt avgjørende skritt på veien mot en utslippsfri flåte innen 2050, sier Solberg.

-Dette er verdens første plugin hybrid bulkskip, og er et prakteksempel på en ny teknologi som er nødvendig inntil vi finner andre nullutslippsløsninger, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte skipet ved Oslo Havn på fredag.

Norsk teknologi

Ombyggingen har vært drevet av norsk kompetanse og norsk teknologi. Det er Wärtsilä på Stord og Los elektro på Bømlo som har levert teknologien, og prosjektet får støtte fra NOX-fondet.

For NOAH skal hybridskipet nå frakte masser fra byggeprosjekter og uorganisk avfall fra industrien til Langøya utenfor Holmestrand. Her gjenbrukes massene i gjenoppbyggingen av de tidligere kalksteinsbruddene. Den nye fremdriftsløsningen vil redusere NOX-utslippene med 85-90 prosent, noe som tilsvarer utslippene fra 84 000 biler pr år. Diesel-bruk og CO2-utslipp reduseres med opptil 20 prosent. Sammenliknet med eldre skip som skal fases ut, har batterihybriden opp mot 40 prosent mindre CO2-utslipp.

-For oss i NOAH er det viktig å minske fotavtrykket, og være en pådriver for utslippskutt langs hele verdikjeden. Batterihybriden innleder et nytt kapittel når det gjelder kutt i utslipp fra transport i industrien og skaleringsmulighetene er gode, sier konsernsjef i NOAH Anders Lægreid.