Svært viktig med Brexit-avtale

Etter lange forhandlinger er det svært gledelig at Norge og Storbritannia nå har kommet til enighet om en frihandelsavtale.

Storbritannia er et av de viktigste markedene for norsk skipsfart. I 2019 anløp norske skip europeiske havner mer enn 48 000 ganger, og mer enn 11 000 av anløpene var i en britisk havn. Det er derfor avgjørende for norsk skipsfart at vi nå har fått på plass en avtale som sikrer forutsigbarhet og gir oss vilkår på linje med andre europeiske rederier, sier administrerende direktør Harald Solberg.