Svært gledelig at regjeringen vil vaksinere utenlandske sjøfolk i norske havner

Regjeringen vil tilby vaksine til alle utenlandske sjøfolk i Norge. -Et viktig tiltak som vil få stor betydning for sjøfolkene det gjelder og for rederiene som har vært svært hardt rammet av kombinasjonen av strenge reiserestriksjoner og manglende vaksinetilgang for sjøfolk som seiler internasjonalt, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Vaksinering av sjøfolk er helt avgjørende for å løse mange av de utfordringene sjøfolk og rederiene har stått i siden starten av pandemien. Mange sjøfolk faller utenfor vaksinasjonsprogrammet i hjemlandet, samtidig som de har vært hardt rammet av reisebegrensninger og karantenekrav .

 -På verdensbasis har kun en av fem sjøfolk fått tilbud om vaksine og fortsatt er det store utfordringer knyttet til blant annet mannskapsbytter og helsehjelp til sjøfolk. Det er derfor svært gledelig at Norge i dag har tatt sin del av ansvaret med å sørge for at sjøfolk nå får et tilbud om vaksine, slik også WHO har oppfordret til, sier Solberg. 

Flere europeiske land har den siste tiden åpnet for at alle utenlandske sjøfolk kan vaksineres enten ved havner eller flyplasser og Rederiforbundet har lenge jobbet for at det skal bli mulig også her hjemme. 

-Belastningen på sjøfolk har vært stor i løpet av denne pandemien. Samtidig har det blitt tydelig hvor avhengige vi er av sjøfolk, at de er i stand til å gjøre jobben sin og at verdensøkonomien holdes i gang. Det er derfor svært gledelig at regjeringen nå vil bidra til at flere sjøfolk blir vaksinert og at dette kan skje så raskt som mulig, sier Solberg.

Sjøfolk vil få tilbud om både Pfizer- og Modernavaksinen. Norske myndigheter vil stille vaksinen kostnadsfritt til rådighet for rederiene, som selv må ta ansvar for vaksineringen. Kommuner som ønsker det, kan også gi et tilbud til sjøfolk.