Sjøfolk må prioriteres for vaksinering

Fem FN-organ, WHO, IMO, ILO, ICAO og IOM, har i en fellesuttalelse anmodet om at land prioriterer sjøfolk og flypersonell for vaksinering på grunn av sin samfunnskritiske rolle i å opprettholde de globale verdikjedene som verden er avhengig av. Rederiforbundet støtter dette utspillet.

Fellesuttalelsen kan finnes her.

I januar signerte også Norges Rederiforbund Neptun-erklæringen som ble lansert under World Economic Forum.

Erklæringen tar til orde for at sjøfolk må defineres som samfunnskritisk personell og gis prioritet i tilgangen på vaksiner mot Covid-19. Det internasjonale rederiforbundet (ICS) og det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF) er blant aktørene som støtter initiativet.

Da korona gjorde sitt innrykk for alvor i fjor, førte det til at så mange som 400 000 sjøfolk ble strandet om bord på skip uten å få gå i land, og fremdeles er det anslått at om lag 200 000 mennesker sitter fast på diverse skip.