Regjeringen imøtekommer forslag om samarbeid om bærekraftig finans og klimarapportering

Statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet kom med denne positive tilbakemeldingen på et seminar om klimarisiko og rapportering i norske selskaper i regi av Cicero.

Olsen understreket at god dialog mellom myndigheter og næringen er helt nødvendig i departementets videre arbeid med hvordan finansnæringen kan bidra til det grønne skiftet. I den forbindelse viste han til at regjeringen mottatt et konstruktivt forslag fra Rederiforbundet, Finans Norge og NHO om et tettere tverrfaglig samarbeid som regjeringen ønsker å imøtekomme. Mer fra seminaret i regi av Cicero her.

 Vårt konkrete ønske er at det oppettes et samarbeidsforum for bedre nasjonal koordinering og oppfølging av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter.

 I disse dager utarbeider EU en rekke regler som inkluderer:

- Offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren

- Klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter

- Nye referanseindekser for bærekraftige investeringer


Dette er regelverk som også vil bli innført i Norge som en del av EØS-avtalen.  

De nye reglene vil få store konsekvenser for flyten av kapital inn i bærekraftige investeringer som tilfredsstiller de nye miljøkravene til EU, mens det motsatte vil skje for investeringer som faller utenfor.

 Rederiforbundet vil bidra aktivt inn i arbeidet med etablering av tekniske kriteriene for hva som er bærekraftige aktiviteter innenfor maritim næring sier adm. direktør Harald Solberg.