Regjeringen bryter sine internasjonale forpliktelser

I sin tale til FNs generalforsamling anmodet Erna Solberg alle medlemsland om å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og følge IMO protokollen. Endringene regjeringen har gjort nå bryter IMO protokollen. Dette er en uholdbar kursendring fra regjeringen.

Norges Rederiforbund mener konsekvensen av de nye reglene for karantenehotell er alvorlige. – Den norske regjeringen har oppfordret alle andre land til å følge internasjonale råd og konvensjoner om mannskapsbytter og blant annet tatt saken opp i FN. Nå velger regjeringen selv å bryte med rådene den har oppfordret andre nasjoner til å følge. – Det er oppsiktsvekkende at Norge nå har innført restriksjoner som er i direkte strid med hva statsminister Erna Solberg har oppfordret andre land til å gjøre, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

 Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon og var tidlig ute med å definere sjøfolk som samfunnskritisk personell, og har gjennom hele pandemien lagt til rette for å utføre mannskapsskifter. Innstrammingene i innreisebestemmelsene som ble innført med virkning fra 9. mai, viderefører ikke unntakene for sjøfolk, og bryter dermed klart med de internasjonale protokollene som skal legge til rette for nødvendige mannskapsskifter.

Mannskapsbytter i Norge i praksis ikke mulig

 De nye reglene betyr i praksis at mannskapsbytter i Norge ikke blir mulig å gjennomføre. Mange norske sjøfolk arbeider også på skip utenfor EØS-/Schengenområdet. Endringen vil innebære at norske sjøfolk, nå ikke kan reise hjem til familien ved retur til Norge, men må oppholde seg 10 dager på karantenehotell.

 Rederiforbundet mener de norske innreiserestriksjonene for alle som ankommer fra land utenfor EØS/Schengen-området:

 • Bryter med internasjonale råd og anbefalte protokoller fra IMO, ILO og FN

• Bryter med det faglige rådet fra Helsedirektoratet

• Reguleringen er ikke forholdsmessig, både sjøfolk og offshorearbeidere er allerede underlagt strenge karantene og testregimer

• Sjøfolk og offshorearbeidere tvinges med nye regler ut av arbeidsgiverorganisert karantene over på offentlige karantenehotell. Det er ingen grunn til å tro at smittevernet blir bedre ivaretatt på denne måten

• Kravet om karantene på offentlig karantenehotell gjelder både for påmønstringer (mannskapsskifter i Norge) og avmønstringer (nordmenn på vei hjem fra skip i internasjonal fart), og blir dermed en utilbørlig belastning

 -Dette er svært uheldig av mange grunner, sier Solberg. - For norske sjøfolk vil det innebære at flere må reise til utenlandske skiftehavner med den økte risiko for smitte som det innebærer. Når land har utviklet felles anbefalinger om mest mulig uhindret bevegelse av skip og sjøfolk er det fordi slik bevegelse er avgjørende for å opprettholde vareforsyningen gjennom pandemien, sier Solberg.

Særbelastning for norske sjøfolk

Ingen andre land i Europa, har så vidt vi kjenner til, innført slik begrensninger for sjøfolk. Rederiene rapporterer om økt slitasje på mannskapene og deres familier når hjemmeperiodene spises opp av karantenetid. Dette har resulterer i økt sykefravær og Rederiforbundet har de siste dagene mottatt rapporter om at sjøfolk vil slutte i arbeidet. Flere rederier har de siste dagene rapportert om at man går mot en situasjon med mannskapsmangel.

Tilliten til regelverket svekkes sterkt når man opplever disse som uhensiktsmessige og uforholdsmessig inngripende som smitteverntiltak. Det fremstår som fullstendig ulogisk at personer som er vaksinert eller har gjennomgått COVID-19 siste seks måneder skal plasseres på karantenehotell.

 Rederiforbundet har i et brev til Helse og omsorgsdepartementet bedt om at det gjøres endringer i den gjeldende forskriften i samsvar med FHI og Helsedirektoratets faglige grunnlag.

Les hele brevet her.