Rederiforbundet støtter kompensasjonsordninger

Norges Rederiforbund og partene i arbeidslivet hadde i dag møte med næringsminister Jan Christian Vestre for å diskutere behovet for lønns- og kompensasjonsordninger etter at regjeringen la frem nye og omfattende koronarestriksjoner. I møtet la Rederiforbundet vekt på at koronapandemien har ført til innstilling av alle eller store deler av passasjerskipsvirksomheten med påfølgende store omsetningstap og massepermitteringer. Nå opplever igjen dette segmentet kanselleringer, nedgang i nye bestillinger og en avventende holdning hos mulige passasjerene som følge av nye smitteverntiltak.

Også driftsutgiftene hos passasjerskipsrederiene øker med de nye restriksjonene. Karantenebestemmelser, nytt testregime og hyre for mannskaper øker kostnadene. Selv om restriksjonene muligens varer i noen uker får de en langtidsvirkende effekt da tiltakene i seg selv bidrar til en avventende holdning i bestilling av nye reiser.

Kompensasjonsordninger

-Det er på denne bakgrunn svært viktig at det raskt etableres effektive og virkningsfulle kompensasjonsordninger, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. – Det er viktig at de ordningene som nå utformes for reiselivet også omfatter passasjerskipene.  Sistnevnte står foran en viktig julesesong og opplever en svært krevende situasjon med kanselleringer og tap av inntekter, sier Solberg.

Rederiforbundet ønsker en videreføring av den siste versjonen av kompensasjonsordningen, men med noen justeringer. Det innebærer blant annet lavere krav til omsetningstap, høyere tak for kompensasjonen, ordningen må ikke skille mellom store og små bedrifter og smittevernkostnader må inkluderes i ordningen.

Lønnsstøtteordning

Rederiforbundet støtter også at det jobbes med en lønnskompensasjonsordning for ansatte for å begrense behovet for permitteringer. Dette tiltaket vil kunne bidra til å holde aktivitet i gang i en utfordrende periode.

Statens obligasjonsfond

Det er et stort behov for kapital, men kapitalmarkedet er nå effektivt stengt for reiselivsbedrifter. Rederiforbundet foreslår at Statens obligasjonsfond reetableres igjen da tilgangen på lånekapital er viktig.