Rederiforbundet søker direktør politikk og analyse

I arbeidet med å sikre gode rammevilkår og konkurransekraft for norsk skipsfart søker vi ny direktør for å lede avdeling for politikk og analyse. Vi søker en offensiv og erfaren leder med svært god innsikt i politikk og samfunnsliv. Stillingen er sentral i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Norges Rederiforbund er en interesse- arbeidsgiver- og beredskapsorganisasjon med mer enn 130 medlemsrederier innen deepsea-, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes interesser i nærings- og arbeidsgiverspørsmål, og spiller en aktiv rolle nasjonalt og internasjonalt på vegne av fellesskapet i næringen.

DIREKTØR POLITIKK OG ANALYSE

I over 150 år har norske skip vært en betydelig aktør på verdens hav og norsk skipsfart er en av Norges mest globaliserte næringer. Med utgangspunkt i den norske maritime klyngen konkurrerer næringen i tøff internasjonal konkurranse. Næringen har høye ambisjoner om å lede an i utvikling av ny teknologi for å seile uten skadelig utslipp til luft og sjø. Dette krever stabile og konkurransedyktige rammevilkår.

I arbeidet med å sikre gode rammevilkår og konkurransekraft for norsk skipsfart søker vi ny direktør for å lede avdeling for politikk og analyse.  

Vi søker en offensiv og erfaren leder med svært god innsikt i politikk og samfunnsliv. Stillingen er sentral i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Vår nye leder vil jobbe med utfordrende oppgaver i en offensiv og ambisiøs næring sammen med aktører både fra næringsliv og politikk, nasjonalt og internasjonalt. Det er avgjørende at du har et helhetlig strategisk blikk, solid samfunnsforståelse, erfaring med politisk arbeid og en analytisk tilnærming. Utadrettet og relasjonsskapende arbeid i form av representasjon, nettverksbygging og foredragsvirksomhet, vil være en sentral del av stillingen. Stillingen gir store muligheter for å påvirke rammevilkårene for en næring som er i rask utvikling.

Vi forutsetter god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Beate Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes på tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrere din CV og kortfattet søknad på iscogroup.no innen 30. august 2021.