Rederiforbundet forsterker satsingen på beredskap og sikkerhet

Beredskapsavdelingen i Rederiforbundet forsterker sin satsing på beredskap og sikkerhet og får fra august ytterligere to personer i avdelingen. Tor Arne Berntsen tiltrer stillingen som rådgiver og Morten Haga Lunde vil tiltre i en 50 % konsulentstilling som spesialrådgiver. - Verden blir i økende grad uforutsigbar og komplisert. Endringene skjer i hurtigere tempo og vi er svært glade for å få den kompetansen disse to representerer inn i avdelingen, sier direktør for sikkerhet og beredskap, John Hammersmark.

Pandemien har vist hvor viktig det er for Rederiforbundets medlemmer å få hjelp til analyser og å motta råd om håndtering i en svært krevende periode der regulatoriske prosesser nasjonalt og internasjonalt har blitt satt kraftig på prøve. I tillegg er det en lang rekke andre internasjonale utviklingstrekk som påvirker norske rederier hver eneste dag. Situasjonen i Midtøsten, piratangrep utenfor Vest-Afrika og situasjonen i Mosambik er alle eksempler på tidsaktuelle utfordringer. Videre spiller Rederiforbundet en nøkkelrolle i Totalforsvaret og i NATO med alle ressursene knyttet til NORTRASHIP.

Tor Arne Berntsen har sin bakgrunn fra Forsvaret, er utdannet teolog og har jobbet som feltprest hjemme og i utlandet. Tor Arne er en erfaren foredragsholder og kommer fra stillingen som forsker og hovedlærer i militær etikk ved Forsvarets Stabsskole. Han har en doktorgrad på borgerkrigen i Nord-Uganda og har bred erfaring knyttet til konfliktløsning og krisehåndtering. 

- Jeg ser fram til å bruke min kompetanse i en annen funksjon enn jeg har gjort tidligere og jeg gleder meg til en spennende jobb for norsk skipsfart, sier Tor Arne Berntsen.

Morten Haga Lunde har mer enn 40 års tjeneste i Forsvaret bak seg. Han har vært sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter og hans siste stilling var som sjef for Etterretningstjenesten. Hans erfaring vil komme særlig til nytte i samarbeidet mellom Rederiforbundet, Den norske krigsforsikringen for Skib (DNK) og NORMA Cyber. Haga Lunde vil også være en betydelig bidragsyter innen sikkerhetspolitiske og beredskapsfaglige spørsmål.

- Norsk maritim næring berøres på forskjellige vis av svært mange internasjonale endringer og konflikter og jeg mener jeg kan bidra med råd og perspektiver som vil gi økt forståelse og kunnskap, sier Haga Lunde.

Beredskapsavdelingen i Rederiforbundet vil fra høsten bestå av: direktør John Hammersmark, rådgiver Line Ollestad, rådgiver Tor Arne Berntsen, kommandørkaptein Gerd Anne Tetlie (liaison til Forsvaret), sekretær Cecilie Sommerfelt og spesialrådgiver Morten Haga Lunde.