Oppdaterte retningslinjer for rapportering på bærekraft

Rederiforbundet har publisert oppdaterte retningslinjer for rapportering på bærekraft.

Shipping- og offshoreselskap er i dag forventet å rapportere på en rekke ulike ESG standarder, lovkrav og prinsipper.  Den oppdaterte veiledningen beskriver gjeldene lovkrav og gir også anbefalinger om relevante standarder og indikatorer slik at rederiene på best mulig måte kan rapportere på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring 

Veiledningen er utarbeidet av Rederiforbundet i samarbeid med the Governance Group og en referansegruppe av medlemmer.

Les "Guidelines ESG reporting in the shipping and offshore industries" her