OMSS avlyst

I lys av den uavklarte smittesituasjonen i Norge og usikkerheten knyttet til det nyoppdagede viruset Omikron, har Rederiforbundet besluttet å avlyse den årlige sikkerhetskonferansen OMSS (Oslo Maritime Security Seminar). Konferansen var planlagt gjennomført mandag 6. desember.

Konferansen gjennomføres alltid den første mandagen i desember i tett samarbeid med DNK. OMSS samler det maritime sikkerhetsmiljøet i norsk utenriks skipsfart med relevante gjester fra Norge og utlandet for å diskutere og belyse maritime sikkerhetsutfordringer globalt.

-Vi hadde også i år et svært interessant program med meget interessante foredragsholdere og temaer. Beslutningen om avlysningen er nå dessverre tatt, men vi ønsker samtidig velkommen til OMSS i desember 2022, sier direktør for Sikkerhet og beredskap, John Hammersmark.