Nye tiltak gjør situasjonen svært utfordrende, særlig for passasjerskipsrederier

Regjeringen varslet i kveld nye smitteverntiltak som trer i kraft natt til onsdag. -De nye smitteverntiltakene gjør situasjonen svært utfordrende for passasjerskipsrederiene. Som følge av nye smitteverntiltak er det nå ingen mulighet til å drive som normalt. Det er nå helt avgjørende at regjeringen raskt kommer med gode avklaringer på hvilke kriterier som vil gjelde for den nasjonale kompensasjons- og lønnsstøtteordningen sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

For passasjerskipene er dette så godt som en ny nedstenging. Dette er et segment som sammen med store deler av reiselivet har vært hardt rammet tidligere i pandemien og som nå stod foran en svært viktig julesesong. Nå er situasjonen igjen svært krevende med avbestillinger, kanselleringer og tapte billettinntekter.  

- Det er viktig at kompensasjonsordningene både bidrar til å dekke de tapene som kommer som følge av de nye innstrammingene, og samtidig sikrer at bedriftene kan holde flest mulig ansatte i arbeid. Det vil også være behov for å se på gjenåpning av Statens obligasjonsfond for å sikre finansiering til bedrifter som møter «stengte dører» i kapitalmarkedet. Tapene bedriftene nå lider kommer utelukkende som følge av samfunnets behov for smitteverntiltak, og må derfor kompenseres på en måte som sikrer at ellers lønnsomme virksomheter kommer seg gjennom denne delen av pandemien, sier Solberg.