Nye koronarestriksjoner med omfattende konsekvenser

Regjeringen innfører nye omfattende koronarestriksjoner som vil føre til store negative konsekvenser for reiselivsnæringene, dette gjelder også for rederier i Norge som driver passasjerskip, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

-Vi forutsetter at kompensasjonsordninger som nå utformes, eller eventuelle lønnskompenserende tiltak for reiselivet også vil omfatte passasjerskipene som nå står foran en viktig julesesong og som allerede opplever en svært krevende situasjon med kanselleringer og tap av inntekter, sier han.