Bilde fra et tidligere møte i IMOs miljøkomite

Nullutslipp i 2050 må være IMOs mål

-Det er positivt at flere viktige land nå gir sin støtte til nullutslippsambisjonen og at det faktisk er vedtatt en plan for revisjon av skipsfartens klimastrategi. Samtidig er vi skuffet over at det ikke var nok støtte i IMO til næringens forslag om opprettelsen av et R&D-fond, og at heller ikke norske myndigheter støtter dette forslaget sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet etter møtet i IMOs miljøkomité, MEPC77.

Medlemslandene i IMO er nå enige om en plan for revisjonsarbeidet av dagens klimastrategi. Det ble også vedtatt en resolusjon for å redusere utslipp av sot i Arktis.  

Flere viktige land gav på møtet sin støtte til ambisjonen om at utslipp fra internasjonal skipsfart må være netto null i 2050, men det ble ikke fattet et vedtak om dette på møtet. IMO klarte heller ikke å enes om forslaget fra en samlet skipsfartsnæring om opprettelse av et R&D fond finansiert av næringen selv for utvikling av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten.

Rederiforbundet mener at det haster med å få på plass en global markedsmekanisme som setter en pris på CO2-utslipp fra skipsfarten og som får fart på omstillingen næringen må gjennom internasjonalt. Næringen har selv lagt frem et forslag om global CO2-avgift gjennom IMO, mens andre forslag som vurderes er hvorvidt det skal innføres et klimakvotehandelssystem og om det skal settes en grense for drivhusgassintensitet på drivstoff.

Norges Rederiforbund har lenge jobbet for en mer aktiv klimapolitikk internasjonalt. I 2020 vedtok medlemmene en klimastrategi som innebærer et mål om å være klimanøytrale innen 2050 og at våre medlemmer kun skal bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030.

-Vi har høye klimaambisjoner og dårlig tid, derfor blir vi og mange flere utålmodige på at IMO prosessene tar veldig lang tid, sier Solberg. Vår bekymring er at IMO er i ferd med å gjøre seg selv irrelevant som klimaregulator. Når arbeidet med revidering av klimaambisjonen fortsetter er det derfor helt avgjørende at IMO er fremoverlent og vedtar et offensivt klimamål i tråd med 1,5 graders målet i Parisavtalen, avslutter han.