Norsk skipsfart støtter tyfonrammede på Filippinene

Tyfonen «Rai», som traff Filippinene hardt rett før jul, herjet øyer og kystsamfunn øst i landet, og forårsaket oversvømmelser i byer og landsbyer over hele landet. – Norsk skipsfart og Filippinene har nære bånd og vi ønsket å bistå i en vanskelig situasjon. På under 48 timer ble det samlet inn over 1 million kroner fra norske rederier som gis til det viktige arbeidet Røde Kors gjør i de rammede områdene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Ifølge Røde Kors rammet tyfonen noen av de områdene som allerede var hardest rammet av Covid19. Tyfonen har drept nærmere 400 personer, skadet flere hundre og nærmere 570 000 har måttet søke midlertidig husly, ifølge FN. 

Hjelpeteam fra filippinske Røde Kors mobiliserte umiddelbart for å gi viktig humanitær hjelp, og rapporterte omfattende ødeleggelser for hjem og levebrød. Røde Kors vil levere akutt nødhjelp og langsiktig gjenopprettingsarbeid for anslagsvis 400 000 mennesker.

– Våre kollegaer i katastrofeområdet beskriver omfattende ødeleggelser i kystområdene. Hjem, sykehus, skoler og samfunnsbygninger har blitt fullstendig ødelagt. De frivillige gir akutt hjelp til mennesker som har mistet alt, inkludert mat, drikkevann, førstehjelp, medisinsk behandling og et trygt sted å sove, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

Over 20 000 filippinske sjøfolk arbeider om bord på norske skip og mange av deres familier og venner er nå rammet av tyfonens herjinger. – Når en naturkatastrofe rammer et område der vår tilstedeværelse er blant de største har vi en forpliktelse til å hjelpe. Behovet for akutt hjelp er stort og det dreier seg om nødly, mat og vann og annet nødvendig utstyr. Det blir en ualminnelig tøff romjul for svært mange, sier Solberg.

Hovedtyngden av Rederiforbundets medlemmer som har større innslag av filippinsk mannskap har allerede iverksatt tiltak og støtteordninger i egen regi. Beløpet til Røde Kors kommer i tillegg. – Røde Kors har erfaring med denne typen arbeid. Da tyfonen «Haiyan» rammet Filippinene i 2013 støttet også norske rederier Røde Kors sitt arbeid i området, sier Solberg.

– Tyfonen er den kraftigste som har rammet Filippinene på mange år. Det kommer til å bli en lang, tøff vei for folk å gjenoppbygge det som er ødelagt, og få livene sine tilbake. Internasjonal hjelp vil være avgjørende for de at flere hundretusen som er rammet skal kunne gjenoppbygge sine hjem og levebrød, sier Apeland.

For norske skip utgjør filippinske sjøfolk en viktig del av besetningen. For å sikre høy kvalitet har Rederiforbundet i over 30 år hatt både et treningssenter og program for kadetter på Filippinene.

 - Det er derfor helt naturlig at vi i en særlig vanskelig situasjon bidrar så raskt vi kan, avslutter Solberg.