Norge – verdens fjerde største skipsfartsnasjon - målt i verdi

Norge er verdens fjerde største skipsfartsnasjon – målt i verdi. Og stadig flere rederier flagger hjem skip. Det viser nye tall fra Rederiforbundet. Kina, Japan og Hellas er de tre desidert største skipsfartsnasjonene målt i verdi, etterfulgt av Norge og USA.

I den norske flåten har offshoresegmentet høyest markedsverdi, og det er kun USA som har høyere markedsverdi på sin offshoreflåte.

Verdien på den samlede verdensflåten er i 2020 beregnet til 890 milliarder dollar. Dette er en nedgang på rundt seks prosent fra året før. Verdien på den samlede verdensflåten har vært stigende siden 2017, og på starten av 2020 anså man at verdensflåten ville fortsette å øke i verdi. Det har den ikke gjort, gjennom et år med både pandemi, oljeprisfall og varierende rateutvikling.  

Den norskkontrollerte utenriksflåten er i vekst 

Den norskkontrollerte utenriksflåten har de siste årene opplevd en god vekst i både antall skip og tonnasje, men så en svak nedgang i antall skip gjennom året 2020. I tonnasje har flåten hatt moderat vekst. Per januar 2021 teller flåten totalt 1 783 skip med en samlet tonnasje på 51,1 millioner dødvekttonn. 

Flere vil flagge hjem

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) har isolert sett hatt en vekst i samme periode med en økning på 79 skip, og teller per 1. januar 2021 691 skip. Norsk ordinært register (NOR) har svekket seg noe blant utenriksrederiene i samme periode, men samlet sett har det norske flagget likevel styrket seg, og hatt en økning på over 60 skip de siste to årene. 

Flere rederier har det siste året valgt å flagge hjem sine flåter til Norge, samt at flere nybygg blir levert til norsk flagg. På spørsmål i Rederiforbundets medlemsundersøkelse om det er aktuelt å flagge skip hjem i inneværende år, svarer medlemmene at potensialet er på over 60 skip. 

Norskkontrollert ordrebok 

Utenriksrederienes ordrebok består kun av 49 skip, og ordreboken har ikke vært så beskjeden på nærmere 30 år. Fem år tilbake var ordreboken dobbelt så stor, og i 2008 talte ordreboken opp mot 400 skip. De fleste skipene i ordreboken skal leveres i inneværende år, eller i 2022.