Mekling i riggoppgjøret 16. juni

Riksmekling i oppgjøret for flyttbare innretninger, catering og plattformboring på norsk sokkel er fastsatt til 16. juni.

Partene i riggoppgjøret, hvor forhandlingene endte i brudd den 20. mai, er nå innkalt til Riksmekling 16. juni med frist til klokken 24:00 samme dag. Dersom partene ikke kommer til enighet har både DSO, Industri Energi og SAFE meldt plassoppsigelse for alle sine medlemmer. Hvilke enheter som faktisk kan bli tatt ut fra den 17. juni vil bli kunngjort senest fire dager før meklingen, dvs. den 12. juni.

Mer informasjon for medlemmer (krever innlogging)