Mekling i NOR utenriksoppgjøret 6. januar 2022 – melding om plassfratredelse

Sjømannsorganisasjonene har meldt plassfratredelse for de medlemmene som eventuelt blir tatt ut i konflikt den 7. januar 2022 fra klokken 06:00 dersom Riksmeklingen ikke fører frem innen den 6. januar kl 24:00.

Det varslede førstuttaket gjelder alle offshorerederier, nærmere bestemt Solstad med to skip og ett skip fra hvert av rederiene  DOF, Golden Energy, Viking Supply, Eidesvik, Island Offshore og Siem. Det enkelte rederi vil selv varsle sine kunder som kan bli berørt. Øvrige offshorefartøyet og fergerederier i NOR vil senere kunne tas ut med fire dagers varsel.