Likestilling i maritim næring

Rederiforbundet var tilstede da næringsminister Iselin Nybø inviterte til innspillsmøte i Haugesund om likestillingsstrategien for maritim næring. Visepresident i Norges Rederiforbund, og viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping, Synnøve Seglem sa i møte med Nybø at Rederiforbundet over tid har vært opptatt av å bedre kjønnsbalansen i næringen.

-Vi ønsker regjeringens arbeid med en strategi for likestilling i maritim næring velkommen. Å bedre kjønnsbalansen i næringen er ikke kun viktig for næringen som fellesskap, det er også strategisk viktig og vil kunne øke konkurransekraften og lønnsomheten for den enkelte bedrift, sa Seglem.

Næringsministeren var også i møte med Sjøfartsdirektoratet, Maritimt Forum og andre aktører i regionen. Regjeringen skal utarbeide en likestillingsstrategi for maritim næring, og holdt innspillsmøte i Haugesund mandag 9. august. Strategien skal dekke maritim næring som helhet, fra verft og rederier til de tjenesteytende delene av næringen.