Ledige stillinger - vi styrker vårt næringspolitiske arbeid

Ønsker du å være med på å videreutvikle en av de mest internasjonale og fremtidsrettede delene av norsk næringsliv? Vi har nå ledig to rådgiverstillinger i Rederiforbundet; rådgiver klima og miljø og rådgiver nasjonal politikk og analyse.

Rådgiver klima og miljø

Norsk rederinæring har satt seg høye ambisjoner om å være klimanøytrale i 2050 og fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Dette betyr at vi kun har et tiår på oss til å utvikle og skalere løsninger som er både klimanøytrale og lønnsomme i markedet.

For å få fart på skipsfartens utslippsreduksjon er vi avhengige av rammevilkår som stimulerer til rask utvikling av lønnsomme klimanøytrale alternativer. Det er derfor helt sentralt hvilke føringer som blir lagt i Norge, i EU og globalt gjennom IMO.

For å styrke vårt arbeid på dette området søker vi etter en person som vil bli en del av vårt team som jobber med klima- og miljøspørsmål. Det er viktig at du er god til å spille på lag med andre, samtidig som du kan jobbe selvstendig og ta både initiativ til og ansvar for egne leveranser. Teknisk utdanning eller erfaring vil vektlegges positivt for denne stillingen.

Rådgiver nasjonal politikk og analyse

Norsk maritim næring lever av og med internasjonale reguleringer og markeder. For å være konkurransedyktig i et internasjonalt marked er det avgjørende med gode og stabile rammevilkår. Vårt næringspolitiske team arbeider med rammebetingelser og analyser for maritim næring nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom arbeidet i Norges Rederiforbund forholder vi oss til en stor bredde av aktører både i Norge og internasjonalt. Rett person vil få anledning til å være med på å bidra aktivt til utviklingen av Norges Rederiforbunds næringspolitiske arbeid, gjennom å:

  • Utvikle og påvirke politikk og regelverk innen maritim næring, herunder utarbeide og følge opp posisjonsnotater og høringsuttalelser
  • Utvikle og vedlikeholde Rederiforbundets nettverk både blant samarbeidspartnere, forvaltningen og politiske partier
  • Holde utstrakt kontakt med våre medlemmer

Er du analytisk, grundig, har god politisk forståelse og liker hektiske arbeidsdager med hyggelige og kompetente kollegaer, kan vi tilby en spennende stilling som politisk rådgiver. Kjennskap til politisk arbeid og analytisk erfaring er viktig for å fylle rollen.

Mer om stillingene og kontaktpersoner her.