Ledig stilling: Rådgiver sikkerhet og beredskap

Er du grundig, liker å lære og trives med å håndtere komplekse problemstillinger? Har du innsikt i, interesse for og noe erfaring fra beredskap, krisehåndtering og/eller sikkerhetsarbeid? Da kan vi tilby en særdeles spennende stilling som rådgiver i vår beredskapsavdeling!

Norsk skipsfart er med sine om lag 1 800 skip og rigger overalt i verden hele tiden. Det betyr at vi må følge og håndtere alle truslene som finnes der ute, både fysiske trusler og i cyberdomenet. På den ene siden skal vi bidra til at skipene unngår kriser ved å utvikle og dele god situasjonsforståelse og råd om gode mottiltak. Samtidig skal vi støtte rederiene godt gjennom krisehåndteringen deres.

Beredskapsavdelingen løser myndighetsoppdrag på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for beredskap for norsk utenriks skipsfart. Vi skal sørge for at skipsfarten er tilgjengelig for myndighetene i fred, krise og krig ved ekstraordinære behov. 

Erfaring fra sikkerhetsrelatert arbeid er ønsket, gjerne både praktisk og teoretisk. Du kommuniserer også godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Fortell oss gjerne om relevant høyere utdanning du har også!

Mer om stillingen og kontaktinformasjon her.