Kutt i maritime handelsbarrierer kan styrke den nasjonale økonomien med opptil 3,4 prosent

Å redusere barrierer for maritim handel kan føre til BNP-oppgang på opptil 3,4 prosent for nasjonale økonomier. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av det internasjonale rederiforbundet, ICS. Rapporten har kartlagt effektene av verdens proteksjonisme og rangert 46 land i en proteksjonisme indeks. Norge havner på 15. plass.

-  Det er gledelig at Norge scorer best blant alle land når det gjelder effektivitet og integritet. Samtidig noterer vi at på noen andre områder, som for eksempel tilgang på maritime tjenester i havn, er det forbedringspotensial, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Muligheter for økonomisk oppgang

Beregningene i rapporten viser at mange land kan øke mulighetene for økonomisk vekst etter Covid-19, ved å gjøre sin maritime handelspolitikk mindre restriktiv. ICS-rapporten «Protectionism in Maritime Economies» er utarbeidet av blant andre professor Craig VanGrasstek ved Harvard Kennedy School of Government, på oppdrag for den internasjonale rederinæringen. Den konkluderer med at en reduksjon i handelsproteksjonisme kan føre til en BNP-oppgang på opptil 3,4 prosent for nasjonale økonomier.

Rapporten slår fast at høyinntektsland kan oppnå en gjennomsnittlig økning i vareeksporten på 4,5 prosent om de reduserer toll- og konkurransehindrende handelsrestriksjoner. Utviklingsland kan oppleve en enda større økning – opptil 7 prosent.

I rapporten fremkommer det at ti-år med fremgang i retning av åpnere markeder har begynt å snu de senere årene. Blant annet har restriksjoner blitt innført som del av handelskriger og som tiltak mot covid-19 pandemien. Faktorer som konkurransehindrende konsesjonslover eller diskriminerende behandling av utenlandske selskaper er vurdert å være opptil fem ganger så skadelige for en økonomi som tradisjonell toll.

-Å fjerne toll og andre handelsrestriksjoner er effektive og enkle tiltak myndigheter kan benytte for å styrke den økonomiske veksten, sier Solberg. - Land i alle faser av økonomisk utvikling vil tjene på selv mindre reduksjoner i eksisterende barrierer. For å sikre en robust verdensøkonomi, og for å sikre at folk flest kan høste fruktene av mer effektiv maritim handel, bør alle land utnytte mulighetene denne rapporten skisserer, sier han.

Proteksjonisme indeks – Norge på 15. plass

46 maritime nasjoner som samlet utgjør det aller meste av verdensøkonomien, ble analysert og gitt et såkalt PRIME-tall i henhold til hvor restriktiv handelspolitikk landet fører. Tallet er basert på faktorer som forvaltnings- og lisensregler, myndighetenes integritet, og tollsatser. PRIME-tallet er et enkelt tall som gjør det mulig å sammenlikne land ved å summere de ulike tiltakene i hvert lands handelspolitikk.

Blant de mest restriktive landene finner vi Egypt, Kenya, Thailand og Argentina. Landet som gjør det aller best er Latvia. Også Hongkong, Nederland og Canada gjør det bra. Norge havner på en 15. plass.

Scenarier for reformer

Rapporten presenterer fire scenarier for mulige reformer, fra svært ambisiøse reduksjoner i handelsrestriksjoner på hele 50% til kun 10% reduksjon på utvalgte restriksjoner. Rapporten viser at reduksjonene gir positiv effekt på BNP.

-Å identifisere landenes handelshindrende politikk er et fornuftig første skritt mot viktige reformer, og den nye ICS-rapporten er et godt utgangspunkt for å identifisere disse barrierene, sier Solberg.

-Rapporten viser tydelig kostnadene ved proteksjonisme og hvilket enormt potensiale reduksjon i handelshindre skaper for nasjonal, og dermed global økonomisk vekst. Dette er temaer som må adresseres både nasjonalt og multilateralt. Vi er derfor glade for at norske myndigheter har vist stor interesse for rapporten og ønsker å ta opp saken i WTO, avslutter Solberg.

Mer om rapporten her  https://www.ics-shipping.org/publication/protectionism-in-maritime-economies-study-summary-report/

Om det internasjonale rederiforbundet (ICS):

Det internasjonale rederiforbundet (ICS) er den ledende internasjonale interesseorganisasjonen for redere og operatører i verdens handelsflåte. ICS representerer alle skipsfartssegmenter, og 80 prosent av verdens handelsflåte. Norges Rederiforbund er medlem av ICS.